Aanvraagformulier Evenementensubsidie

Aanvraagformulier Evenementensubsidie

Door dit online formulier in te vullen, kunt u subsidie aanvragen. U doet dit door met eHerkenning voor bedrijven in te loggen en de gevraagde gegevens op te geven. Volg a.u.b. de volgende instructies. 

Nog aan te leveren stukken (uploaden)

Voordat u begint met het invullen van het online formulier, dient u de volgende stukken voor te bereiden; een en ander conform art. 5 van de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis en de Beleidsregels Subsidieverstrekking Hellevoetsluis.

Tijdens het invullen van het online formulier zal u worden gevraagd deze bij te voegen middels een uploadknop.

a. het activiteitenplan met nagestreefde doelen en de benodigde middelen
b. de begroting (per begrotingpost toelichting bijvoegen)
c. oprichtingsakte, danwel statuten (voor zover nog niet in ons bezit)

Als u de bijlagen heeft verzameld en ingevuld, bent u klaar om het online formulier in te vullen. Kies 'Volgende Pagina'.