TONK aanvragen

Met dit formulier vraagt u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aan.

Aanvraagformulier TONK

U kunt met dit formulier een aanvraag doen voor een Tegemoetkoming TONK. Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij de om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek.  

Wat kunt u aanvragen?  

U kunt een aanvraag doen voor een Tegemoetkoming TONK voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. Een aanvraag voor een Tegemoetkoming TONK kunt u indienen tot 1 augustus 2021.

Wat moet u doen?

  1. U en uw eventuele partner vullen de vragen naar waarheid in. 
  2. U en uw eventuele partner verklaren dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft waardoor u de noodzakelijke woonlasten niet meer kunt betalen.
  3. U levert kopieën van de gevraagde bewijsstukken in. De bewijsstukken dienen compleet te zijn.  De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
  4. U en uw eventuele partner dienen het aanvraagformulier te ondertekenen. 

Wanneer krijgt u de Tegemoetkoming TONK?

 Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de Tegemoetkoming TONK. Op basis van de door u aangeleverde informatie wordt een besluit genomen. Zonodig wordt bij u aanvullende informatie opgevraagd.  

Worden uw gegevens gecontroleerd?

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. 

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt. 

Inloggen met DigiD

Om dit aanvraagformulier in te vullen, moet u inloggen met uw DigiD.