Aanmeldformulier stembureaulid verkiezingen

Met dit formulier kunt u zich aanmelden als stembureaulid voor de Tweedekamer Verkiezingen in maart 2021.

Ik heb de taken gelezen en voldoe aan de voorwaarden om stembureaulid te worden.