Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de algemene verordening van de gemeente. Een gemeentelijke verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De regels die hierin zijn opgenomen zorgen voor een veilige, schone en prettige leefomgeving.

In de APV staan regels over veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld regels over openbare orde en veiligheid, regels over verkeerszaken, regels over horeca-aangelegenheden en regels over overlast. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de APV, een link naar de toelichting (dit is een uitleg) op de APV en een overzicht van de onderwerpen die in de APV worden geregeld, met een verwijzing naar een paar artikelen die regelmatig worden bekeken. Ook staat op deze pagina een link naar de volledige APV.

De APV heeft 6 hoofdstukken. Hieronder leest u over welke onderwerpen er in ieder hoofdstuk artikelen zijn opgenomen.

Hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk staan algemene bepalingen beschreven die betrekking hebben op de hele regeling.

Hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

 • Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden.
 • Evenementen 
 • Toezicht op openbare inrichtingen, zoals:
  • exploitatievergunningen artikel 2:28
  • sluitingstijden artikel 2:29
 • Regulering van paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de drank- en Horecawet.
 • Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf.
 • Toezicht op speelgelegenheden.
 • Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade, zoals:
  • hinderlijk gedrag op openbare plaatsen (artikel 2:47)
  • neerzetten van fietsen of bromfietsen (artikel 2:51)
  • hondenpoep, artikel 2:58)
  • andere vormen van overlast
 • Bestrijding van heling van goederen.
 • Consumentenvuurwerk, zoals:
  • gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling, artikel 2:73
  • carbidschieten, artikel 2:73a
 • Drugsoverlast
 • Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester, zoals
  • cameratoezicht, artikel 2:77
  • woonoverlast, artikel 2:79

Hoofstuk 3

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

 • Algemene bepalingen
 • Vergunningen voor een seksbedrijf
 • Het uitoefenen van een seksbedrijf
 • Regels voor een seksbedrijf
 • Raam- en straatprostitutie
 • Overige bepalingen.

Hoofstuk 4

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

 • Voorkomen of beperken van geluidhinder en hinder door verlichting, zoals:
 • Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
 • Het bewaren van houtopstanden, zoals:
 • Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
 • Kamperen buiten kampeerterreinen 

Hoofstuk 5

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen geregeld:

 • Parkeerexcessen en stopverbod 
  • kampeermiddelen, artikel 5:6
  • grote voertuigen, artikel 5:8
  • overlast van fiets of bromfiets, artikel 5:12
 • Collecteren 
 • Venten
 • Standplaatsen 
 • Snuffelmarkten, zoals:
  • het organiseren van een snuffelmarkt
 • Openbaar water en waterstaatswerken
 • Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
 • Vuurverbod, zoals:
  • het verbod om vuur te stoken, artikel 5:34 
 • As verstrooiing

Hoofstuk 6

In dit hoofdstuk zijn de overgangs- en strafbepalingen van de APV opgenomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volledige Algemene Plaatselijke Verordening bekijken.

Bij de APV staat een toelichting. In deze toelichting staat waarom een bepaald artikel wordt opgenomen en wat hiermee bedoeld wordt.

Omdat iedere gemeente anders is, stemt iedere gemeente de APV af op de situatie binnen de eigen gemeente. Speciale regels voor de gemeente Hellevoetsluis zijn bijvoorbeeld de regels die over evenementen gaan (de artikelen 2:24 tot en met 2:26), artikelen over de exploitatie van horecabedrijven (de artikelen 2:27 tot en met 2:34b), het artikel over carbidschieten (artikel 2:73a), de artikelen over openlijk drugsgebruik en het weggooien van spuiten (de artikelen 2:74a en 2:74b) en het artikel over het gebruik van lasers (artikel 2:77a). Verder staat in de APV van de gemeente Hellevoetsluis eigen regelgeving over prostitutie, seksbranche en onderwerpen die hier mee te maken hebben (dit is geregeld in hoofdstuk 3).

Vragen?

Heeft u na het lezen van de APV vragen? Bijvoorbeeld over de uitleg van de artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op via 14 0181. Wij helpen u graag.

Kunt u een pdf-document niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.