Verordeningen

De gemeente Hellevoetsluis maakt allerlei regels op gemeentelijk niveau. Deze gemeentelijke regels staan beschreven in verordeningen.

Een verordening is een regeling die voor iedereen binnen de gemeente geldt. Een verordening heeft vaak tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht verordeningen vast te stellen en toe te zien op de naleving daarvan. De gemeenteraad van Hellevoetsluis stelt de verordeningen vast. Naast deze gemeentelijke regels is er ook nationale wetgeving, regelgeving door provincie en waterschappen en Europese regelgeving.

Bekijk de verordeningen van de gemeente Hellevoetsluis

Alle gemeenten, provincies en waterschappen maken hun regelgeving bekend via www.overheid.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de algemene verordening van de gemeente. In de APV staan regels over onder meer openbare orde en veiligheid, verkeerszaken, horeca-aangelegenheden of overlast.