Wetten en regels

  • Bekendmakingen

    Alle officiële bekendmakingen van gemeente Hellevoetsluis worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Hieronder vindt u directe links naar de bekendmakingen van de gemeente Hellevoetsluis.

  • Verordeningen

    De gemeente Hellevoetsluis maakt allerlei regels op gemeentelijk niveau. Deze gemeentelijke regels staan beschreven in verordeningen.

  • Wet open overheid (Woo)

    De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo heeft per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen.