Vacature leden adviesraad Sociaal Domein

Sociaal en maatschappelijk betrokken Hellevoeters gezocht!

Bent u sociaal en maatschappelijk betrokken? Wilt u meepraten en mee adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein?  Word dan lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis is op zoek naar:
 

Leden Adviesraad Sociaal Domein
3 à 4 uur per week

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
De Adviesraad Sociaal Domein Hellevoetsluis adviseert het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Hellevoetsluis over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. Onder het Sociaal Domein vallen alle taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Zo kan de Adviesraad adviseren over de juiste ondersteuning voor mantelzorgers of bijvoorbeeld nieuwe ideeën aandragen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de gemeente Hellevoetsluis. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 betrokken leden, die willen meedenken over het beleid binnen het Sociaal Domein en affiniteit hebben met één of meerdere aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein.  

Wat is uw taak?
(Concept-)adviezen van de Adviesraad binnen uw focusgebied bereidt u voor ter bespreking in de maandelijkse vergadering. U haalt in dit vrijwilligerswerk voldoening uit de nauwe betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling op het gebied waar uw kennis, ervaring of belangstelling ligt. In de vergaderingen van de Adviesraad bent u actief participerend lid en draagt u  bij aan de inhoudelijke discussies over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van Hellevoetsluis.

Vergoeding
Voor de aanwezigheid bij vergaderingen krijgt u een maandelijkse vergoeding conform artikel 92 lid 2 van de Gemeentewet. Dit is momenteel een bijdrage van € 68,80 per maand.

Wat vragen wij?

- U heeft deskundigheid op het gebied van het Sociaal Domein verkregen door eigen ervaring via (vrijwilligers)werk en/of door goede contacten in de samenleving.
- U heeft affiniteit met één of meerdere aandachtsgebieden van het Sociaal Domein.
- U heeft kennis van de lokale situatie en kenmerken van Hellevoetsluis.
- U kunt samenhang zien en aanbrengen.
- U bent in staat om een afgewogen onafhankelijk oordeel te vormen.
- U staat open voor de meningen van andere leden en bent gericht op (multidisciplinaire) samenwerking.
- U bent (bij voorkeur) woonachtig in Hellevoetsluis.
- U bezit goede communicatieve vaardigheden.
- U bent vraag- en resultaatgericht.
- U heeft een beeld bij en visie op integraal beleid.

Het college benoemt leden voor een termijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden. Leden van de Adviesraad Sociaal Domein bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in Hellevoetsluis. Ook mogen leden geen leidinggevende functie bekleden bij een organisatie waar de gemeente een inkooprelatie mee heeft.

Geïnteresseerd?
U kunt zich tot 7 december 2018 schriftelijk of per e-mail melden. Graag ontvangen wij daarbij een c.v. en een korte motivatie. Uw schriftelijke aanmelding kunt u richten aan: College van burgemeester en wethouders, Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis. Of per e-mail aan: gemeente@hellevoetsluis.nl

Informatie
Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij mevrouw M. van Vliet, ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Hellevoetsluis (14 0181 / m.vliet@hellevoetsluis.nl) of op www.hellevoetsluis.nl onder het menu Zorg en ondersteuning - Adviesraad Sociaal Domein

Uitgelicht