U en de politiek

  • Burgerinitiatief

    Via het burgerinitiatief kunnen inwoners om rechtstreeks invloed uitoefenen op de politieke agenda. U kunt ervoor zorgen dat uw plan of voorstel wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

  • Spreekrecht

    Elke persoon heeft het recht om in een vergadering van een raadscommissie zijn of haar mening naar voren te brengen.

  • Verkiezingen

    Op deze pagina vindt u informatie over de verkiezingen.