U en de politiek

  • Burgerinitiatief

    Het burgerinitiatief is een nieuw middel om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid

  • Spreekrecht

    Spreekrecht is het recht van een ieder om in een vergadering van een raadscommissie zijn mening naar voren te brengen.

Uitgelicht