Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en opgaven die daarmee samenhangen

Lees alles over de samenwerking, programmalijnen, nieuws en webinars in de regio Zuid-Hollandse Delta op de website: https://regiozhd.nl

1

Een hechtere samenwerking kan de aantrekkelijkheid en (economische en sociale) vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta versterken. Daarom bundelen we de krachten en pakken we de opgaven gezamenlijk op.

Opgaven en kansen Zuid-Hollandse Delta

We zijn als regio goed en soms zelfs toonaangevend op het gebied van agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid en landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete en complete businesscases.

We kunnen elkaar op deze thema’s versterken

We dienden een aanvraag voor de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta in, waarbij we het Rijk om een bijdrage van 21 miljoen euro vragen om de gezamenlijke aanpak te versnellen

Wat is de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta?

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt.

De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin we gezamenlijk naar buiten treden en aantonen dat we bereid zijn een (langdurige) samenwerking aan te gaan om op te komen voor de belangen van onze ruim 300.000 inwoners.

Of we de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta ook echt toegewezen krijgen wordt begin 2020 duidelijk. We zijn hoe dan ook trots op onze samenwerking en de stappen die hierin tot nu toe zijn gezet.  We kijken uit naar het vervolg.

Bezoek Tweede Kamer

Op dinsdagmiddag 26 november boden burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Tea Both (Goeree-Overflakkee), burgemeester Foort van Oosten (Nissewaard) en locoburgemeester Paul Boogaard (Hoeksche Waard) de ‘Regio Deal Zuid-Hollandse Delta’ namens de zes gemeenten aan bij de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Voorzitter Jaco Geurts complimenteerde de zes gemeenten met deze belangrijke stap in de samenwerking en nam het document met veel interesse aan.

Steun voor de regiodeal van Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam

Burgemeester van Rotterdam, A. Aboutaleb, steunt de regiodeal van de drie eilanden. Hij stuurde een brief waarin hij zegt het initiatief voor een Regiodeal Zuid-Hollandse Delta te steunen en de toegevoegde waarde voor de Rotterdamse Regio te onderschrijven. “Deze is van belang voor inwoners uit de stad en omgeving, mede omdat innovaties in de arbeidsmarkt positief uitwerken op de bredere regio. Een Zuid Hollandse Delta maakt Rotterdam  en omgeving als geheel aantrekkelijker voor bedrijvigheid, wonen en recreëren.”

U kunt ook de beknopte versie van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta downloaden. 

Bijlagen