Samenwerking

De gemeente Hellevoetsluis werkt nauw samen met verschillende partijen. In dit menu vindt u meer informatie over de verschillende samenwerkingsverbanden

  • Samenwerking gemeenten Voorne-Putten

    Binnen de regio Voorne Putten werken de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne bestuurlijk en ambtelijk samen. Want samen bereiken we meer dan afzonderlijk. Door samen te zoeken naar bijvoorbeeld de beste plaatsen om woningen en bedrijventerreinen te realiseren, natuur te behouden en recreatieve en sociale voorzieningen te ontwikkelen, verbetert de kwaliteit van het hele gebied.


  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  • Nederlandse Vereniging van Vestingsteden

    Hellevoetsluis is lid van de Nederlandse Vereniging van Vestingsteden. Vestingsteden zijn steden die van de 15e tot de 18e eeuw versterkt werden met muren, wallen, bastions en andere verdedigingswerken.

  • Walled Towns Friendship Circle

    Hellevoetsluis is lid van de Internationale vereniging voor vestingsteden: Walled Towns Friendship Circle

Uitgelicht