Maria Pieternella Ruijlof †

Mevrouw Ruylof krijgt de Jan Blankenspeld opgespeld door burgemeester Kleijwegt. Op de achtergrond staan enkele zwarte pieten die het opspelden bekijken.

Uitreiking Jan Blankenspeld: 03-11-2009

Uitgereikt door: Burgemeester Corstiaan Kleijwegt

Mevrouw Ruijlof was organisator van de intocht van Sinterklaas (50e keer in 2009), van de lampionoptocht en vrijwilliger bij de Grootenhoek en de Rozenhoek.