Jan Lageweg

De heer Lageweg krijgt de Jan Blankenspeld opgespeld door burgemeester Kleijwegt.

Uitreiking Jan Blankenspeld: 06-01-2010

Uitgereikt door: Burgemeester Corstiaan Kleijwegt

De heer Lageweg was 40 jaar bestuurslid van de Volksuniversiteit.