Geertruida Hendrika van den Houten

Mevrouw en meneer Van den Houten houden de oorkonde en een boeket bloemen vast. Rechts naast hen staat loco-burgemeester De Jongh. Uitreiking Jan Blankenspeld: 12-04-2013

Uitgereikt door: Loco-burgemeester Jorriena de Jongh

Mevrouw Van den Houten is al veertig jaar actief bij de leiding van de bejaardensoos Nieuw-Helvoet. Zij organiseert middagen in de Petra Kerk, speciale bijeenkomsten rond Sint Nicolaas en Kerstmis en het jaarlijkse uitje. De activiteiten worden betaald uit de opbrengsten van de inzameling van oude kranten. Samen met haar man zorgt ze dat de oude kranten worden opgehaald. In het verleden is zij ook jarenlang vrijwillig actief geweest bij muziekvereniging Sempre Crescendo.