Jan Lageweg

J. Lageweg

Uitreiking Jan Blankenspeld: 06-01-2010
Uitgereikt door: Burgemeester Corstiaan Kleijwegt

De heer Lageweg was 40 jaar bestuurslid van de Volksuniversiteit.