Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Een klacht richt zich tegen een gedraging van de gemeente Hellevoetsluis en/of haar medewerkers.

U kunt onder andere een klacht indienen als:
- u vindt dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt;
- u vindt dat u niet correct behandeld wordt;
- u een brief heeft geschreven of een melding heeft gedaan waarop u geen antwoord krijgt;
- u regelmatig hetzelfde probleem meldt, zonder dat er iets gebeurt.

Een klacht moet:
- ondertekend zijn;
- de naam en het adres van de indiener bevatten;
- voorzien zijn van een dagtekening;
- een omschrijving bevatten van de gedragingen waartegen de klacht gericht is.

In eerste instantie wordt in principe geprobeerd om ontvangen klachten op een informele manier op te lossen, bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek. Lukt dat niet of wilt u een formele behandeling van uw klacht, dan zal in de meeste gevallen een hoorzitting worden georganiseerd en ontvangt u daarna een beslissing ten aanzien van de klacht.

Wilt u direct een klacht indienen, maak dan gebruik van het online klachtenformulier. Om dit formulier in te dienen heeft u DigID nodig. Als u hierover niet beschikt of liever op een andere manier uw klacht in wilt dienen dan kunt u ook per post een ondertekende brief sturen. U kunt in plaats daarvan ook een ingescande ondertekende versie van uw klacht per e-mail sturen aan gemeente@hellevoetsluis.nl. 
 

Klacht indienen

Melding

Een melding is geen klacht. Bijvoorbeeld een niet werkende lantaarnpaal of het losliggen van een stoeptegel kunt u doorgeven via het het formulier' Melding woon-of leefomgeving doen' of via tel. 14 0181.

Bezwaar

Ook een bezwaar is niet hetzelfde als een klacht. Een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een besluit dat is genomen door een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de raad). Als de mogelijkheid tot bezwaar open staat, wordt een klacht in beginsel niet in behandeling genomen. Onder of bij de beslissing die u heeft ontvangen, staat aangegeven binnen welke termijn en bij welk bestuursorgaan u bezwaar kunt maken. Voor de behandeling van een bezwaar gelden deels andere regels dan voor de behandeling van een klacht.

Een voorbeeld van een situatie waarin het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is: Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen aan uw buren waardoor zij een schutting mogen plaatsen. U bent het hier niet mee eens omdat het uw uitzicht belemmert. U heeft dan de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen het besluit (de verstrekte vergunning).

Gemeentelijke ombudsman van Hellevoetsluis

Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet naar tevredenheid afhandelt of als u het niet eens bent met de beslissing ten aanzien van uw klacht, kunt u de gemeentelijke ombudsman vragen om zijn oordeel te geven. Hij is onafhankelijk en zal in eerste instantie proberen uw klacht in overleg op te lossen. Let op! Regel is dat u altijd eerst de gemeente (schriftelijk) in de gelegenheid stelt om kennis te nemen van uw klacht.

De gemeentelijke ombudsman houdt spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, aan Vliet 2 in Hellevoetsluis.
Elke maand op vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. In 2019 is dat op 8 maart, 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december.

Op de inloopspreekuren kunt u zonder afspraak terecht, maar het is beter eerst te bellen en uit te leggen wat uw klachten zijn. Als u langs wil komen, vergeet dan niet om documentatie over de kwestie (bijvoorbeeld brieven of aantekeningen van telefoongesprekken) mee te nemen. Dat hebben de medewerkers van de ombudsman nodig om een goed beeld van uw klacht te krijgen.

Wilt u direct een klacht indienen? Maak dan gebruik van het online klachtenformulier. Verder kunt u een klacht indienen via e-mail of fax:
E-mailadres: info@ombudsmanrotterdam.nl
Fax: 010 241 84 99

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeentelijke ombudsman.

Kinderombudsman

De kinderombudsman is onafhankelijk en helpt kinderen, jongeren, ouders en professionals om problemen met de gemeente en instellingen op het gebied van jeugdhulp en onderwijs op te lossen. De kinderombudsman houdt, net als de gemeentelijke ombudsman, elke maand op vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vliet 2, 3224 HE Hellevoetsluis. In 2019 is dat op 8 maart, 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december.
De kinderombudsman is elke werkdag van 9:00 tot 16:00 uur telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 0800 2345 111. Kijk voor meer informatie op de website www.kinderombudsmanhellevoetsluis.nl.

 

Uitgelicht