Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een ambtenaar? Of krijgt u geen antwoord op een brief of aanvraag die u naar de gemeente heeft gestuurd? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Als u geen DigiD heeft, kunt u uw klacht ook in een brief met uw handtekening per post naar ons opsturen: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis.

U kunt de brief met uw handtekening ook inscannen en als bijlage mailen naar gemeente@hellevoetsluis.nl.

Wat in een klacht moet staan

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop de klacht is geschreven
  • Een omschrijving van het gedrag waar uw klacht over gaat
  • Uw handtekening

Wanneer u een klacht kunt indienen

U kunt onder andere een klacht indienen als:

  • u vindt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
  • u vindt dat u niet correct behandeld wordt.
  • u een brief heeft geschreven of een melding heeft gedaan waarop u geen antwoord krijgt.
  • u steeds hetzelfde probleem meldt, zonder dat er iets gebeurt.

Let op, niet alles is een klacht:

  • Een niet werkende lantaarnpaal, zwerfvuil, overhangend groen of een losse stoeptegel, geeft u door als een melding. U kunt ons ook bellen via 14 0181.
  • Tegen een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken.

Behandeling van uw klacht

We proberen eerst uw klacht op een informele manier op te lossen. Bijvoorbeeld door een persoonlijk gesprek. Lukt dat niet of wilt u een formele behandeling van uw klacht, dan organiseren we meestal een hoorzitting. Na de hoorzitting krijgt u van ons een beslissing over uw klacht.

Gemeentelijke ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Of bent u het niet eens met de beslissing over uw klacht? Dan kunt u terecht bij de ombudsman van gemeente Hellevoetsluis. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeentelijke ombudsman.

Kinderombudsman

De kinderombudsman helpt kinderen, jongeren, ouders en professionals die niet tevreden zijn over jeugdhulp of onderwijs. Dit kan gaan om een klacht over de gemeente. Maar u kunt ook klachten over aanbieders van jeugdhulp en onderwijs doorgeven aan de kinderombudsman. Kijk voor meer informatie op de website van de kinderombudsman.