Rekenkameronderzoek Armoedebeleid

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Rekenkameronderzoek Armoedebeleid’, 28 oktober 2019, pdf, 4MB