Zorg, Welzijn en Onderwijs (ZWO)

Deze raadscommissie heeft als taak: 
                        - het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op het vakgebied van de raadscommissie; 
                        - het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging; 
                        - het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur. De volgende raadscommissies zijn ingesteld:

De raadscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: 

  • sociale zaken en minimabeleid;
  • additionele werkgelegenheid en sociale werkvoorziening;
  • zorg (volksgezondheid, verslavingszorg, gehandicaptenbeleid, maatschappelijke dienstverlening);
  • jeugd- en jongerenbeleid;
  • seniorenbeleid;
  • emancipatie en minderheden;
  • onderwijs en (volwassenen)educatie;
  • bibliotheek;
  • kunst en cultuur.

Voorzitter: de heer H. Westbroek
Plaatsvervangend voorzitter: de heer R.M. Slavenburg
Commissiegriffier: mevrouw I. Mikhalap

Commissieleden: 

IBH

- mevrouw D.C. Bäckhaus (tevens raadslid)

- de heer B.G. Kamphuis (tevens raadslid)
- mevrouw U. Özogul-Basin (tevens raadslid)
- mevrouw M. Peelen-Kamphuis (tevens raadslid)
- de heer J.F. Reumkens (tevens raadslid)

VVD

- mevrouw H.D. Boender (tevens raadslid)
- de heer H. de Jong (tevens raadslid)

- de heer R.M. Slavenburg (tevens raadslid)
- mevrouw L.A. Troost-Kengen

CDA

- mevrouw J.J.C. Diependaal
- mevrouw C.M. Meerman-van Benthem (tevens raadslid)

GROENLINKS

- mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek;
- de heer N.J. van Straaten (tevens raadslid)

PVDA

- de heer D. Dankaart (tevens raadslid)

- mevrouw A. Oosterboer
 

D66

- de heer J.S. Bakker
- mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (tevens raadslid)