Zorg, Welzijn en Onderwijs (ZWO)

Taken en leden commissie ZWO

Deze raadscommissie heeft als taken: 

 • Geven van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat onder deze raadscommissie valt. 
 • Geven van advies aan de raad uit eigen beweging.
 • Overleggen met het college of de burgemeester. Dit overleg kan gaan over de informatie die het college of de burgemeester naar de gemeenteraad stuurt. Of over de uitvoering van het beleid.

De raadscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: 

 • sociale zaken en minimabeleid
 • additionele werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
 • zorg (volksgezondheid, verslavingszorg, gehandicaptenbeleid, maatschappelijke dienstverlening)
 • jeugd- en jongerenbeleid
 • seniorenbeleid
 • emancipatie en minderheden
 • onderwijs en (volwassenen)educatie
 • bibliotheek
 • kunst en cultuur

Commissieleden

Voorzitter: de heer H. Westbroek
Plaatsvervangend voorzitter: de heer R.M. Slavenburg
Commissiegriffier: mevrouw I. Mikhalap

IBV

 • mevrouw D.C. Bäckhaus (raadslid)
 • de heer B.G. Kamphuis (raadslid)
 • mevrouw U. Özogul-Basin (raadslid)
 • mevrouw M. Peelen-Kamphuis (raadslid)
 • de heer J.F. Reumkens (raadslid)

VVD

 • mevrouw H.D. Boender (raadslid)
 • de heer R.M. Slavenburg (raadslid)
 • mevrouw L.A. Troost-Kengen

CDA

 • mevrouw J.J.C. Diependaal
 • mevrouw C.M. Meerman-van Benthem (raadslid)

GroenLinks

 • mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek (raadslid)

PvdA

 • de heer D. Dankaart (raadslid)
 • de heer A.P. van den Ouden

D66

 • de heer J.S. Bakker
 • mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (raadslid)