Algemene Zaken en Middelen (AZM)

Taken en leden commissie AZM

Deze raadscommissie heeft als taken: 

 • Geven van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat onder deze raadscommissie valt. 
 • Geven van advies aan de raad uit eigen beweging.
 • Overleggen met het college of de burgemeester. Dit overleg kan gaan over de informatie die het college of de burgemeester naar de gemeenteraad stuurt. Of over de uitvoering van het beleid.

De raadscommissie Algemene Zaken en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • openbare orde en veiligheid
 • brandweer en rampenbestrijding
 • bestuurs- en kabinetszaken
 • coördinatie van beleid
 • regionale samenwerking
 • burgerzaken
 • bestuurlijke en ambtelijke huisvesting / beheer en inrichting gemeentehuis
 • voorlichting, promotie en public relations
 • communicatie burgers
 • bestuurlijke vernieuwing en burgercontacten
 • internationale contacten/twinning
 • financieel beleid
 • gemeentelijke belastingen
 • automatisering
 • personeels- en organisatiezaken
 • nutsvoorzieningen
 • musea en monumenten

Commissieleden

Voorzitter: de heer J.F. Reumkens
Plaatsvervangend voorzitter: de heer E.R. van der Geest
Commissiegriffier: mevrouw M. Kimah

IBV

 • de heer J.J. Andrieu (raadslid)
 • de heer A. van Ballegooijen (raadslid)
 • de heer H. Kap (raadslid)
 • de heer E.S. Noordzij (raadslid)

VVD

 • mevrouw H.D. Boender (raadslid)
 • de heer D.P. Bosgieter (raadslid)
 • de heer T. Hazeveld
 • de heer E.R. van der Geest (raadslid)

CDA

 • de heer K.E. Kamphuis (raadslid)
 • mevrouw C.M. Meerman-van Benthem (raadslid)
 • mevrouw C. van der Sande (raadslid)

PvdA

 • de heer D. Dankaart (raadslid)
 • de heer A.J. Tijhof

GroenLinks

 • mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek (raadslid)
 • mevrouw B. Verschoor (raadslid)

D66

 • mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (raadslid)
 • de heer M.J. van der Linden