Commissie wonen, werk en recreatie (WWR) van 10 mei 2022

Zet dit in mijn agenda

Datum
dinsdag 10 mei, 2022 van 20:00 tot 23:00

Commissie wonen, werk en recreatie (WWR) van 10 mei 2022

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: raadzaal gemeentehuis

1. Klik hier om de agenda te raadplegen.
2. Klik hier om achteraf het beeld- en geluidsverslag te raadplegen. 

Inwoners en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raadscommissies. Op het inspreken in een raadscommissie zijn een paar regels van toepassing. De inspreker moet zich tevoren melden bij de griffier van de commissie. De aanmelding kan telefonisch via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis, 14 0181. U wordt dan doorverbonden met de betreffende commissiegriffier. Aanmelden kan ook via de e-mail van de griffie: griffier@hellevoetsluis.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, de commissie en het onderwerp waarover u wilt inspreken. U ontvangt dan van de commissiegriffier de informatie die benodigd is voor het inspreken.