Gecombineerde commissie ZWO/WWR/AZM van 8 juni 2022.

Zet dit in mijn agenda

Datum
woensdag 08 juni, 2022 van 20:00 tot 23:00

Gecombineerde commissie algemene zaken en middelen van 8 juni 2022

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: raadzaal gemeentehuis

1. Klik hier om de agenda te raadplegen.
2. Klik hier voor de lijst van ingekomen stukken.
3. Klik hier voor de besluitenlijst van de vergadering ZWO van 9 mei 2022.
4. Klik hier voor de besluitenlijst van de vergadering WWR van 10 mei 2022.
5. Klik hier voor de besluitenlijst van de vergadering AZM van 11 mei 2022.
6. Klik hier om achteraf het beeld- en geluidsverslag te raadplegen. 

Inwoners en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht in de raadscommissies. Op het inspreken in een raadscommissie zijn een paar regels van toepassing. De inspreker moet zich tevoren melden bij de griffier van de commissie. De aanmelding kan telefonisch via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis, 14 0181. U wordt dan doorverbonden met de betreffende commissiegriffier. Aanmelden kan ook via de e-mail van de griffie: griffier@hellevoetsluis.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, de commissie en het onderwerp waarover u wilt inspreken. U ontvangt dan van de commissiegriffier de informatie die benodigd is voor het inspreken.