Voorbereidende raadsvergadering van 18 juni 2020

Zet dit in mijn agenda

Datum
donderdag 18 juni, 2020 van 20:00 tot 23:00

 

Voorbereidende raadsvergadering van 18 juni 2020

Plaats: raadzaal gemeentehuis

Aanvang: 20:00 uur

 

1. Klik hier om de agenda te raadplegen.

2. Klik hier om de besluitenlijst van de voorbereidende raadsvergadering van 14 mei 2020 te raadplegen.

Klik hier om de lijst van ingekomen stukken te raadplegen.

4. Klik hier om tijdens de vergadering live mee te luisteren of achteraf het geluidsverslag te raadplegen.

 

De commissie WWR van 10 juni 2020, de commissie ZWO van 11 juni en de commissie AZM van 18 juni zijn komen te vervallen in verband met het coronavirus. Op 18 juni vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats. De vergadering zal plaatsvinden zonder publiek. Inspreken kan alleen schriftelijk. Indien u wilt inspreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden.