Voorbereidende raadsvergadering van 14 mei 2020

Zet dit in mijn agenda

Datum
donderdag 14 mei, 2020 van 20:00 tot 23:00

Voorbereidende raadsvergadering van 14 mei 2020

Plaats: raadzaal gemeentehuis

Aanvang: 20:00 uur

 

1. Klik hier om de agenda te raadplegen.

2a. Klik hier om de besluitenlijst van de commissie WWR van 12 februari 2020 te raadplegen.

2b. Klik hier om de besluitenlijst van de commissie ZWO van 13 februari 2020 te raadsplegen.

2c. Klik hier om de besluitenlijst van de commisie AZM van 20 februari 2020 te raadplegen.

3a.Klik hier om de lijst van ingekomen stukken te raadplegen.

4. Klik hier om tijdens de vergadering live mee te luisteren of achteraf het geluidsverslag te raadplegen.

 

De commissie WWR van 6 mei 2020, de commissie ZWO van 7 mei en de commissie AZM van 14 mei zijn komen te vervallen in verband met het coronavirus. Op 14 mei vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats. De vergadering zal plaatsvinden zonder publiek. Indien u wilt spreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden.