Commissie zorg welzijn en onderwijs (ZWO) van 7 mei 2020 is GEANNULEERD

Zet dit in mijn agenda

GEANNULEERD.

Datum
donderdag 07 mei, 2020 van 20:00 tot 23:00

De commissie WWR van 6 mei 2020, de commissie ZWO van 7 mei en de commissie AZM van 14 mei zijn komen te vervallen in verband met het coronavirus. Op 14 mei vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats. De vergadering zal plaatsvinden zonder publiek. Indien u wilt spreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden.