Gecombineerde commissie wonen werk en recreatie (WWR) en zorg, welzijn en onderwijs (ZWO) van 9 september 2020

Zet dit in mijn agenda

Datum
woensdag 09 september, 2020 van 20:00 tot 23:00

1. Klik hier om de agenda te raadplegen

2. Klik hier om de lijst van ingekomen stukken te raadplegen.

3. Klik hier om tijdens de vergadering live mee te kijken of achteraf de vergaderingen te bekijken.

De commissie wonen werk en recreatie (WWR) en de commissie zorg, welzijn en onderwijs (ZWO) zijn gecombineerd tot één vergadering. De gecombineerde commissievergadering vindt plaats op woensdag 9 september. Op 10 september vindt er geen commissievergadering plaats. De gecombineerde commissievergadering WWR / ZWO zal in verband met het coronavirus plaatsvinden zonder publiek. Inspreken kan alleen schriftelijk. Indien u wilt inspreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de leden van de commissie.