Commissie algemene zaken en middelen (AZM) van 17 september 2020

Zet dit in mijn agenda

Datum
donderdag 17 september, 2020 van 20:00 tot 23:00

1. Klik hier om de agenda te raadplegen

2. Klik hier om de besluitenlijst van de voorbereidende raadsvergadering van 18 juni te raadplegen

3. Klik hier om de lijst van ingekomen stukken te raadplegen.

4. Klik hier om tijdens de vergadering live mee te kijken of achteraf de vergaderingen te bekijken.

De commissie AZM zal vanwwege het coronavirus plaatsvinden zonder publiek. Inspreken kan alleen schriftelijk. Indien u wilt inspreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de leden van de commissie.