Raadsvergadering van 9 april 2020

Zet dit in mijn agenda

De raadsvergadering van 9 april is GEANNULEERD. De raadsvergadering vindt plaats op 15 april.

Datum
donderdag 09 april, 2020 van 20:00 tot 23:00

De raadsvergadering van 9 april is GEANNULEERD. De raadsvergadering vindt plaats op 15 april.

De commissie WWR van 25 maart, de commissie ZWO van 26 maart en de commissie AZM van 2 april zijn vanwege het coronavirus komen te vervallen. Dit geldt ook voor de gecombineerde commissie die plaats zou vinden op 2 april 2020. De agenda's van de reguliere raadsvergadering van 9 april en de extra ingeplande raadsvergadering van 15 april inzake de besluitvorming over het principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd. De raadsvergadering zal plaatsvinden op 15 april. Tijdens de raadsvergadering van 15 april worden de agendapunten behandeld waarvan de besluitvorming strikt noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden. In verband met de landelijke maatregelen inzake het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. Normaliter is het alleen mogelijk om in te spreken tijdens een commissievergadering en niet tijdens de raadsvergadering. Vanwege het vervallen van de commissievergaderingen kunnen insprekers gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering van 15 april. Aangezien de vergadering plaatsvindt zonder publiek kunt u schriftelijk inspreken. U kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden. De vergadering op 15 april is zoals gebruikelijk live te volgen via de website.