Commissie wonen, werk en recreatie (WWR) van 10 april 2019

Zet dit in mijn agenda

Vervolg geschorste vergadering commissie WWR 3 april op woensdag 10 april
De commissievergadering WWR van 3 april is vanwege tijdgebrek geschorst en zal hervat worden op woensdag 10 april om 20:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op 3 april waren inwoners en andere belanghebbenden in de gelegenheid om in te spreken met betrekking tot de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuid- Oost. De vergadering zal op 10 april hervat worden bij de tweede termijn van agendapunt 9 ‘Vaststellen gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuid-Oost’. Inspreken is tijdens dit gedeelte van de commissievergadering niet meer mogelijk.

Datum
woensdag 10 april, 2019 van 20:30 tot 23:00

Vervolg geschorste vergadering commissie WWR 3 april op woensdag 10 april!

Gemakshalve onderstaand de stukken van de vergadering van de raadscommissie wonen werk en recreatie van woensdag 3 april 2019. 

1. Klik hier om de agenda te raadplegen.
2. Klik hier om de besluitenlijst van 20 februari 2019 te raadplegen.
3. Klik hier om de lijst van ingekomen stukken te raadplegen.
4. Klik hier om tijdens de vergadering live mee te luisteren of achteraf het geluidsverslag te raadplegen.