Hoofd van de gemeente

De gemeenteraad, kortweg de raad genoemd, is het hoofd van de gemeente. De raad voert het algemeen bestuur van de gemeente uit.

Daarbij geeft de raad de hoofdlijnen aan van het beleid en de kaders van het bestuur van de gemeente. 

 

De raad gaat ook over de financiën van de gemeente. De raad stelt jaarlijks de gemeentebegroting en de rekening vast. De raad neemt alle besluiten die echt belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners. Bijvoorbeeld het vaststellen van beleidsnota’s, een bestemmingsplan of een (belasting)verordening.

Democratisch gekozen

De Hellevoetse raad bestaat uit 25 raadsleden. Het aantal raadsleden hangt af van het aantal inwoners in de gemeente. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente de raadsleden. Elke inwoner van Hellevoetsluis met stemrecht kan dan stemmen op een kandidaat van de politieke partijen die aan de verkiezing meedoen.

Raadsvergaderingen

De burgemeester is voorzitter van de raad. De raad vergadert ongeveer 10 x per jaar in de raadzaal van het gemeentehuis. In het vergaderschema 2020 (pdf, 126 kB) kunt u lezen wanneer de vergaderingen zijn. De agenda’s voor de raadsvergaderingen zijn openbaar. U vindt deze agenda's voor elke vergadering op deze website en op de gemeentepagina van het weekblad Groot-Hellevoet. Kom eens naar zo’n raadsvergadering toe. U bent van harte welkom.