Hoofd van de gemeente

De gemeenteraad, kortweg de raad genoemd, is het hoofd van de gemeente. De raad voert het algemeen bestuur van de gemeente uit.

Daarbij geeft de raad de hoofdlijnen aan van het beleid en de kaders van het bestuur van de gemeente. 

 

De raad gaat ook over de financiën van de gemeente door het vaststellen van de jaarlijkse gemeentebegroting en de rekening. Alle besluiten die echt belangrijk zijn voor de gemeente en haar inwoners worden genomen door de raad. Dat is bijvoorbeeld het vaststellen van beleidsnota’s, een bestemmingsplan of een (belasting)verordening.

 

Democratisch gekozen

De Hellevoetse raad bestaat uit 25 raadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van de gemeentegrootte. Eens in de vier jaar worden de raadsleden langs democratische weg gekozen. Elke kiesgerechtigde inwoner van Hellevoetsluis kan dan zijn stem uitbrengen op een kandidaat van de aan de verkiezing deelnemende politieke partijen.

 

Raadsvergaderingen

De burgemeester is voorzitter van de raad. De raad vergadert ongeveer 10 x per jaar in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda’s voor de raadsvergaderingen, die natuurlijk openbaar zijn, worden tijdig voor de vergadering op deze website geplaatst en ook op de gemeentepagina van het weekblad Groot-Hellevoet. Kom eens naar zo’n raadsvergadering toe. U bent van harte welkom.

 

Klik hier voor het vergaderschema.

Uitgelicht