Griffie

Een belangrijke taak van de griffie is de gemeenteraad (de raad, de raadscommissies, de voorzitter van de raad en de raads- en commissieleden) in brede zin te ondersteunen. De griffie adviseert de raads- en commissieleden bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak. De griffiemedewerkers, onder leiding van de griffier, zorgen ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en raad in goede banen worden geleid. Zij verzorgen de stukkenstroom van en naar raad en raadscommissies. Verder bereidt de griffie hoorzittingen en werkbezoeken van de raad en de raadscommissies voor en verzorgt zij de voorlichting vanuit de raad.

Griffier M.M. de Lange (Marieke)

 

Griffie

 

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en adviseert de burgemeester (voorzitter van de raad), raadsleden en het presidium (fractievoorzitters), zowel inhoudelijk als procedureel. Zij bewaakt het bestuurlijke besluitvormingsproces en geeft inhoudelijk sturing aan de ontwikkeling van het dualisme. Daarnaast geeft de griffier leiding aan de griffiemedewerkers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact leggen met de griffie:

Via telefoonnummer: 14 0181
per e-mail adres: griffier@hellevoetsluis.nl

of per post
Gemeente Hellevoetsluis
t.a.v. de Griffie
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Uitgelicht