Griffie

De griffie werkt voor de gemeenteraad. Binnen de griffie werken de griffier en griffiemedewerkers.

Griffier M.M. de Lange (Marieke)

 

Foto van griffier Marieke de Lange

 

De griffier heeft als taken:

  • Adviseren van de gemeenteraad
  • Adviseren van de burgemeester als voorzitter van de raad
  • Adviseren van raadsleden
  • Adviseren van het presidium (het overleg van fractievoorzitters)
  • Bewaken van het bestuurlijke proces van besluitvorming
  • Helpen bij de ontwikkeling van het dualisme
  • Leidinggeven aan de griffiemedewerkers

Contact

U kunt op verschillende manieren contact leggen met de griffie.

Via telefoonnummer: 14 0181

Per e-mail: griffier@hellevoetsluis.nl

Per post
Gemeente Hellevoetsluis
t.a.v. de Griffie
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis