Wethouder P. (Peter) Schop

Portefeuille en nevenfuncties van wethouder P. Schop

Foto van wethouder Peter Schop

Politieke partij

IBV

Nevenfuncties

Geen

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening
  • Stads- en wijkbeheer
  • Groenvoorziening
  • Riolering
  • Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
  • Waterbeheersing
  • Verkeer en Vervoer
  • Bouw- en Woningtoezicht
  • Sport
  • Milieu, duurzaamheid, klimaatadaptatie