Wethouder P. (Peter) Schop

Schop

Politieke partij:

IBH

Nevenfuncties:

geen

Portefeuille:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Stads- en wijkbeheer
  • Groenvoorziening
  • Riolering
  • Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
  • Waterbeheersing
  • Verkeer en Vervoer
  • Bouw- en Woningtoezicht
  • Sport
  • Milieu, duurzaamheid, klimaatadaptatie

Uitgelicht