Wethouder J. (Hans) van der Velde

vdVelde

Politieke partij:

CDA

Nevenfuncties: 

Geen

Portefeuille:

 • Sociaal Domein
  - Jeugdzorg
  - Participatie Wet
  - WMO
 • Jeugd- en Jongerenbeleid
 • Onderwijs (incl. huisvesting)
 • Volksgezondheid
 • Welzijnbeleid (incl. maatschappelijke participatie)