Wethouder J. (Hans) van der Velde

Portefeuille en nevenfuncties van wethouder J. van der Velde

Foto van wethouder Hans van der Velde

Politieke partij

CDA

Nevenfuncties

Geen

Portefeuille

 • Sociaal Domein
  • Jeugdzorg
  • Participatie Wet
  • WMO
 • Jeugd- en Jongerenbeleid
 • Onderwijs (incl. huisvesting)
 • Volksgezondheid
 • Welzijnbeleid (incl. maatschappelijke participatie)