Burgemeester M.C. (Milène) Junius

Portefeuille en nevenfuncties van burgemeester M.C. Junius

Foto van Burgemeester Milène Junius

Portefeuille

 • Wettelijke taken
 • Bestuurs- en kabinetszaken 
 • Regionale samenwerking
 • Coördinatie van beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Inburgering
 • Emancipatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerzaken

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid van Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Politie Eenheid Rotterdam
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie Eenheid Rotterdam
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Voorzitter AB Commissie Regionale Projecten
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam (VRR)
 • Voorzitter Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR)
 • Voorzitter Stuurgroep Burgernet
 • Lid Dagelijks Bestuur Vereniging Burgemeesters Gemeenten Zuid-Holland (VBGZH)

Overige nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting d'Outremont (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele (onbezoldigd)
 • Regentesse Stichting Het Klauwshofje (onbezoldigd)
 • Bestuurslid van de Stichting Dorp, Stad en Land (bezoldigd)