De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Zij is ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Zij is daarom altijd aanwezig bij de collegevergaderingen.

R. (Rudie) Heintjes

Gemeentesecretaris / algemeen directeur.

Nevenfunctie(s)

Secretaris raad van toezicht stichting RGO/ SOVOGO.