College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders, kortweg het college genoemd, vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit een aantal wethouders (in Hellevoetsluis 4) en de burgemeester.

 • Samenstelling College van B&W

  Bekijk hier de samenstelling van het college van B&W en de portefeuilles van de burgemeester en de wethouders.

 • Portefeuilleverdeling

  Binnen het college zijn de taken van burgemeester en wethouders als volgt verdeeld:

 • De gemeentesecretaris

  De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij/zij is tevens adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Vanuit die positie is hij/zij altijd aanwezig bij de collegevergaderingen.

 • Financiële stukken

  Bekijk hier de begroting, de zomernota en de jaarrekening van de gemeente Hellevoetsluis.

 • Samenwerkingsdocument 2018-2022