College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de stad. Het college is samen verantwoordelijk voor het gemeentelijke beleid. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester is zowel de voorzitter van het college als van de gemeenteraad.

 • Samenstelling College van B&W

  Bekijk hier de samenstelling van het college van B&W en de portefeuilles van de burgemeester en de wethouders.

 • Portefeuilleverdeling

  Binnen het college zijn de taken verdeeld over burgemeester en wethouders.

 • De gemeentesecretaris

  De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij is ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders en is daarom altijd aanwezig bij de collegevergaderingen.

 • Financiële stukken

  Bekijk de begroting en de jaarrekening van de gemeente Hellevoetsluis. Kunt u de documenten niet lezen omdat ze niet digitaal toegankelijk zijn? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnumer 14 0181.

 • Samenwerkingsdocument 2018-2022