Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen

Recentelijk speelt bij de gemeente Hellevoetsluis een aantal grote ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. In de komende jaren wordt een aantal grote voorzieningen gerealiseerd of uitgebreid. Het gaat in alle gevallen om stedelijke voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die een grote impact op ruimtegebruik, bezoekersstromen en de bestaande stedelijke structuur kunnen hebben.
Van een aantal voorzieningen is de gemeente de initiatiefnemer, van andere niet. Om de uiteindelijke programmering van de stedelijke voorzieningen – zowel de gemeentelijke als de private – zo optimaal mogelijk vorm te geven heeft de gemeente besloten tot het opstellen van een visie waarin de strategische programmering van deze voorzieningen centraal staat.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Visie op de strategische programmering van stedelijke voorzieningen’, 10 mei 2016, pdf, 4MB