Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 2

Inventarisatie van broedvogels in de gemeente Hellevoetsluis in 2008, uitgevoerd door SOVON.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 2’, pdf, 63MB