Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 2

Inventarisatie van broedvogels in de gemeente Hellevoetsluis in 2008, uitgevoerd door SOVON.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 2 20 april 2016, pdf, 63MB