Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 1

Inventarisatie van planten, vleermuizen, kleine zoogdieren, amfibieën, vissen en ongewervelden op 10 locaties in Hellevoetsluis in 2007/2008.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 1’, pdf, 16MB