Milieubeleid

Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met het milieubeleid van de gemeente Hellevoetsluis.

 • Beleidsplan luchtkwaliteit

  20 april 2016, pdf, 5MB

  Hier kunt u als pdf-bestand het beleidsplan luchtkwaliteit downloaden.

 • Bomennota

  20 april 2016, pdf, 19MB

  Hier kunt u als pdf-bestand de bomennota downloaden.

 • Geluidbeleid

  20 april 2016, pdf, 5MB

  Hier kunt u als pdf-bestand het geluidbeleid van de gemeente Hellevoetsluis downloaden.

 • Groenstructuurplan

  20 april 2016, pdf, 4MB

  Hier kunt u als pdf-bestand het groenstructuurplan downloaden.

 • Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte Hellevoetsluis 2008

  20 april 2016, pdf, 4MB

  Hier kunt u als pdf-bestand de nota Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte downloaden.

 • Luchtkwaliteitkaart

  20 april 2016, pdf, 1MB

  Hier kunt u als pdf-bestand de luchtkwaliteitskaart downloaden.

 • Nota bodembeleid Regio Voorne-Putten

  pdf, 53MB
 • Nota Landschapsversterking

  20 april 2016, pdf, 13MB

  Hier kunt u als pdf-bestand de nota landschapsversterking downloaden.

 • Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 1

  20 april 2016, pdf, 16MB

  Inventarisatie van planten, vleermuizen, kleine zoogdieren, amfibieën, vissen en ongewervelden op 10 locaties in Hellevoetsluis in 2007/2008.

 • Rapport Flora- en faunaonderzoek deel 2

  20 april 2016, pdf, 63MB

  Inventarisatie van broedvogels in de gemeente Hellevoetsluis in 2008, uitgevoerd door SOVON.

 • Watervisie

  20 april 2016, pdf, 2MB

  Hier kunt u als pdf-bestand de watervisie van de gemeente Hellevoetsluis downloaden.

 • Beleidsvisie duurzaamheid en milieu

  27 januari 2020

  Op 13 maart 2014 is de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu vastgesteld. Het doel van het gemeentelijk duurzaamheidbeleid is het “inzetten op een duurzaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Hellevoetsluis”. Het begrip duurzaamheid refereert aan een ontwikkeling die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden heeft, lokaal, mondiaal, nu maar ook in de toekomst. Bij een duurzame ontwikkeling zijn ecologische-, economische- en sociale waarden in evenwicht.

 • Geluidbeleidsplan

  20 april 2016, pdf, 5MB

  Het geluidbeleid is landelijk in beweging door ontwikkelingen die door Europese regelgeving in gang zijn gezet en door aanpassingen van de Wet geluidhinder. De gemeente Hellevoetsluis wil inspelen op deze ontwikkelingen door de consequenties van deze beleidswijzigingen op lokaal niveau op te nemen in een eigen geluidplan voor de gehele gemeente.

 • Inventarisatie beschermde natuurwaarden Hellevoetsluis 2014 (gierzwaluw, huismus & vleermuis)

  20 april 2016, pdf, 128MB

  Deze rapportage doet verslag van een inventarisatie van fauna in de gemeente Hellevoetsluis op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.