Implementatie Wet RO

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de komst van deze wet is er veel veranderd op het gebied van onder meer de bestemmingsplanprocedure, de ontheffingsmogelijkheden en de mogelijkheden van kostenverhaal. In bijgaand implementatieplan wordt informatie gegeven over de diverse hoofdthema's van de Wro. Tevens leest u in het implementatieplan over nieuwe instrumenten die de Wro biedt en de wijze waarop de gemeente daarmee wil omgaan. Verder treft u een overzicht aan van maatregelen die al zijn uitgevoerd en in uitvoering zijn.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Implementatie Wet RO’, 20 april 2016, pdf, 764kB