WOB-verzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of andere documenten.

Informatie vragen

Schrijf een brief aan de gemeente. Geef daarin duidelijk aan:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt hebben.
 • Welke documenten u wilt bekijken.
 • Op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. 

Binnen 4 of 8 weken antwoord

Als de gemeente de brief met uw WOB-verzoek heeft ontvangen, heeft zij 4 weken de tijd om op de vraag de reageren. De gemeente kan deze periode met nog een keer 4 weken verlengen.

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud. 

U kunt niet alle informatie inzien

De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. U mag bijvoorbeeld geen stukken bekijken:  

 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld als de informatie:

 • belangrijk is voor opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • belangrijk is voor inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de aanvrager voorkennis geeft

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een WOB-verzoek vindt u op Rijksoverheid.nl.