WOB-verzoek

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

Doe uw verzoek om informatie bij de gemeente. Dit doet u bij voorkeur schriftelijk. U kunt een WOB-verzoek niet digitaal (per e-mail) indienen. U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. 

U geeft in uw verzoek aan:
•    over welk onderwerp u informatie wilt hebben
•    welke documenten u wilt bekijken
•    op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:
•    U krijgt een kopie.
•    U mag het document bekijken.
•    U krijgt een samenvatting van de inhoud.
•    U krijgt informatie over de inhoud. 

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om informatie doen. Maar de gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. Uitzonderingen op de stukken die u mag inzien zijn bijvoorbeeld documenten:
•    die over de staatsveiligheid gaan
•    waardoor de koning en regering in gevaar komen
•    waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
•    waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:
•    opsporing en vervolging van strafbare feiten
•    inspectie, controle en toezicht door de overheid
•    voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Termijn

De gemeente laat binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Meer informatie over het indienen van een WOB-verzoek vindt u op Rijksoverheid.nl
 

Uitgelicht