Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is de algemene verordening van de gemeente. Een gemeentelijke verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente, en die vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. In de APV staan regels over onder meer openbare orde en veiligheid, verkeerszaken, horeca-aangelegenheden of overlast. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de APV, de algemene toelichting op de APV en de meeste geraadpleegde artikelen van de APV.

In de APV zijn de volgende onderwerpen geregeld. 

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Hoofstuk 2

- Openbare orde;
- Veiligheid op en bruikbaarheid van de weg;

Evenementen artikel 2:25 e.v. link
Toezicht horeca (exploitatievergunning) artikel 2:28
- Maatregelen tegen overlast

- Vuurwerk
- Drugsoverlast
- Cameratoezicht

Hoofstuk 3

- Seksinrichtingen en prostitutie

Hoofstuk 4

- Geluidhinder (incidentele festiviteiten artikel 4:3 en onversterkte muziek 4:5)
Kappen van bomen (artikel 4:10 e.v.)

Hoofstuk 5

Parkeren (artikel 5:6 kampeermiddelen, grote voertuigen artikel 5:8)
- Collecteren en venten (artikelen 5:13 en 5:14)
- Standplaatsen (artikel 5:17)

Hoofstuk 6

- Openbaar water
- Verbod vuur stoken
- Strand en oevers en duinen
- Strafbepalingen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volledige  Algemene Plaatselijke Verordeningraadplegen.

Bij de APV is geen toelichting opgenomen. Wilt u meer weten over de achtergrond van een artikel? Dan kunt u de toelichting raadplegen van de Model APV van de VNG. In deze toelichting staat het doel en strekking van de verschillende artikelen uitgelegd. Deze is veelal ook voor gemeente Hellevoetsluis toepasbaar.

De APV van gemeente Hellevoetsluis wijkt op een aantal onderdelen af van de model APV, omdat er sprake is van maatwerk voor de gemeente Hellevoetsluis. Bijvoorbeeld ten aanzien van evenementen (artikel 2:24 – 2:26), de exploitatie van horecabedrijven (artikel 2:27-2:34b, carbidschieten (artikel 2:73a), openlijk drugsgebruik en het weggooien van spuiten (artikelen 2:74a en 2:74b) en gebruik van lasers (artikel 2:77a). De APV van de gemeente Hellevoetsluis voorziet in eigen regelgeving ten aanzien van prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen (hoofdstuk 3).

Tot slot is de toelichting op de model APV nog niet uitgerust met bepalingen met betrekking tot schaarse vergunningen.

Bij de eerstvolgende herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening, zal de meest actuele toelichting van de Model APV op deze website worden geplaatst.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de APV vragen over de uitleg van de artikelen, neemt u dan gerust contact met ons op via 14 0181. Wij helpen u graag.