Verordeningen

De gemeente Hellevoetsluis maakt allerlei regels op gemeentelijk niveau. Deze regels (verordeningen) geven de wetgevende bevoegheden van de gemeente weer.

Een verordening is een regeling die voor iedereen binnen de gemeente geldt en vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht verordeningen vast te stellen en toe te zien op de naleving daarvan. De gemeenteraad van Hellevoetsluis stelt de verordeningen vast. Naast deze gemeentelijke regels is er ook nationale wetgeving, regelgeving door provincie en waterschappen en Europese regelgeving. Deze pagina geeft u toegang tot alle regelgeving die binnen de gemeente Hellevoetsluis van toepassing is. Alle gemeenten, provincies en waterschappen maken hun regelgeving bekend via http://www.overheid.nl/. Deze website is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemaakt door het ICTU-programma e-Overheid voor Burgers.

Bekijk de verordeningen van de gemeente Hellevoetsluis

 

Algemeen Plaatselijke Verordening

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is de algemene verordening van de gemeente. In de APV staan regels over onder meer openbare orde en veiligheid, verkeerszaken, horeca-aangelegenheden of overlast. 

 

Uitgelicht