Wetten en regels

  • Bekendmakingen

    Alle officiële bekendmakingen van gemeente Hellevoetsluis worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Hieronder vindt u directe links naar de bekendmakingen van de gemeente Hellevoetsluis.

  • Verordeningen

    De gemeente Hellevoetsluis maakt allerlei regels op gemeentelijk niveau. Deze gemeentelijke regels staan beschreven in verordeningen.

  • WOB-verzoek

    U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of andere documenten.