Agenda's en besluiten

U kunt de agenda’s en besluitenlijsten van het college van B&W, de gemeenteraad en de raadscommissies bekijken via het Raadsinformatiesysteem (RIS).

In RIS ziet u in eerste instantie alleen agenda’s met een pijltje ervoor. Als u op het pijltje klikt, ziet u ook de bijbehorende besluitenlijsten en ingekomen stukken. Als u op de agenda zelf klik, opent de agenda en kunt u de bijbehorende B&W-adviezen of raadsvoorstellen inzien.

Ga naar het raadsinformatiesysteem (RIS)

Uitgelicht