Agenda's en besluiten

Via het raadsinformatiesysteem kunt u de openbare besluiten van het college van B&W en de gemeenteraad bekijken. Ga naar www.gemhellevoetsluis.nl/defbw en klik op het pijltje voor het jaartal. Via het pijltje kunt u steeds het menu uitklappen.