Venten

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn onder andere regels opgenomen over venten (straathandel waarbij de venter zijn waren voortdurend vanaf een andere plaats moet aanbieden). Ingevolge de APV is de vergunningplicht voor deze straathandel afgeschaft. Wel zijn gebieden aangewezen waar het verboden is te venten.

Voorwaarden 

In Hellevoetsluis heeft u geen specifieke vergunning nodig voor venten. Wel moet u als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 

Hier kunt u de plattegronden raadplegen waar het verboden is om te venten. 
- Ventverbod Struytse Hoeck en omgeving 
- Ventverbod Evertsenplein 
- Ventverbod Forel en omgeving 
- Ventverbod Kickersbloem 
- Ventverbod Jachthoorn en omgeving

Uitgelicht