Stop heling

De gemeente Hellevoetsluis probeert handel in gestolen producten te voorkomen. Want als niemand gestolen producten koopt, loont diefstal niet. We vragen daarom ondernemers die handelen in tweedehands en ongeregelde goederen goed op te letten dat ze geen gestolen waar kopen. Maar ook consumenten die tweedehands goederen aanbieden of kopen kunnen hier op letten.

Wat is heling?

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen bedenken dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Het gaat dan vaak om een gestolen product. 

De gemeente Hellevoetsluis wil ondernemers vrijheid geven. Iedere ondernemer kan handelaar of opkoper zijn. Handelaren horen ook bij een gemeente als Hellevoetsluis. Maar een deel van deze branche is gevoelig voor het meewerken aan criminaliteit. Tweedehands producten kunnen via handelaren snel worden verkocht voor geld. Het kan zijn dat de aangeboden producten gestolen zijn. Zo kan een handelaar zich (zonder dat hij dat wil) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen producten inkoopt.

Controleer of een artikel gestolen is

De gemeente wil graag voorkomen dat een handelaar gestolen producten inkoopt. We verwachten daarom dat handelaren onderzoeken waar producten vandaan komen, voordat die worden ingekocht. Op www.stopheling.nl of via de app Stopheling kunt u controleren of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat. 

Aanmelden als handelaar

Voor handelaren geldt speciale wet- en regelgeving. Zo moeten handelaren de hele tijd een gewaarmerkt register bijhouden waarin staat wat ze in- en verkopen. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) producten zijn ook verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Hellevoetsluis aan te melden. Dit kan via het digitaal opkopersloket. Als u alleen zaken koopt waarvan u weet dat ze niet gestolen zijn, helpt u bij het voorkomen van diefstal.

Meld u aan als handelaar