Reclame plaatsen, vergunning

Scroll naar

Wilt u een reclamebord aan uw huis ophangen? Of wilt u een uithangbord aan uw bedrijfspand vastmaken? U moet daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld lichtreclame.

U moet een vergunning aanvragen, omdat anders iedereen zomaar een reclamebord op kan hangen. Nu wordt het stadsgezicht beschermd. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Bijvoorbeeld doordat ze er hinder van hebben of dat de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Soms moet u over een reclameobject belasting betalen. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons te hebben boven openbare grond, zoals de stoep.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Bij de aanvraag stuurt u onder andere een verklaring op over: 

  • de reden
  • het soort reclameobject
  • hoe groot het reclameobject is
  • de plaats

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.