Infoblad KVK Coronaloket

Informatieblad KVK CoronaloketAfbeelding 1

Datum:

17 maart 2020
 • Op 11 maart 2020 heeft de Kamer van Koophandel (KVK) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatieloket geopend voor vragen van bedrijven over de gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen.


 • Het informatieloket bestaat uit een telefoonnummer 0800-2117 en een landingspagina kvk.nl/corona. Dit loket betreft informatie specifiek gericht op bedrijven en ondernemers over de (bedrijfs)economische gevolgen van het coronavirus en de maatregelen om de infectie te bestrijden. De publiekscommunicatie over het coronavirus verloopt via Rijksoverheid.nl, RIVM en het publieksinformatienummer 0800-1351.


Afbeelding 2


 • Het telefoonnummer wordt beantwoord door het KVK Adviesteam. Het nummer is elke werkdag te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zijn andere openingstijden en openstelling in het weekend mogelijk.


 • Het verzoek is om bedrijven en ondernemers eerst te wijzen op de landingspagina www.kvk.nl/corona en pas daarna op de mogelijkheid om te bellen. Bijvoorbeeld door deze tekst te gebruiken: “Ondernemers die vragen hebben over de impact van het coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket, www.kvk.nl/coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117. Vanwege oplopende wachttijden kan het zijn dat u niet direct te woord wordt gestaan. Bekijk eerst de berichtgeving op de pagina of gebruik de ‘bel me terug button”.


 • KVK organiseert dit loket in samenwerking met partnerorganisaties. De partners worden met logo en naam vermeld op de landingspagina. Doel van de samenwerking is:


 1. het uitwisselen van inhoudelijke informatie,

 2. het organiseren van de warme doorverwijzing van ondernemers en bedrijven, en

 3. het onderling uitwisselen van informatie over de gevolgen van het coronavirus.


 • Alle partners worden uitgenodigd om het telefoonnummer van het loket te vermelden op hun website en in andere communicatie-uitingen.

 • KVK maakt elke werkdag voor alle partners en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rapportage van de telefonische vragen en het bezoek aan de landingspagina. Aan de partners wordt de mogelijkheid geboden om kwantitatieve en kwalitatieve informatie aan te leveren voor deze rapportage.


 • Daarnaast biedt KVK aan partners de mogelijkheid om in Utrecht en/of Rotterdam gebruik te maken van de faciliteiten van het KVK Adviesteam en de content-redacties van KVK en Ondernemersplein om de onderlinge samenwerking te ondersteunen.


Contactpersonen voor partners en relaties:


Ad van Ginneken: ad.van.ginneken@kvk.nl en 06 – 22 49 64 21


Gijs Bosch: gijs.bosch@kvk.nl en 06 – 51 20 08 96


Martin Luijendijk: martin.luijendijk@kvk.nl en 06 – 46 74 80 67


Willo Eurlings: willo.eurlings@kvk.nl en 06 – 53 40 78 43


Ruud Meijvogel: ruud.meijvogel@kvk.nl en 06 – 51 23 15 54


1/2Afbeelding 3