Subsidieregelingen

Er zijn diverse subsidieregelingen voor ondernemers, zodat zij duurzamer kunnen ondernemen. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze regelingen.

Schoner rijden

Subsidieregeling voor bestelwagens en taxi’s
Kopers van een nieuwe taxi of bestelwagen kunnen subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. De subsidie voor een plug-in hybride of elektrisch aangedreven voertuig bedraagt 3000 euro; een uitzonderlijk schone benzine-, lpg-, aardgas- of dieselmotor levert 1250 euro premie op.De subsidieregeling is bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren in binnensteden, waar taxi’s, koeriers en bestelauto’s veel relatief korte, vervuilende ritten maken. Er is 25 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Voor meer informatie over deze subsidieregeling, klik hier
  
Subsidieregeling elektrisch oplaadpunt op eigen terrein
Heeft u de mogelijkheid om op uw eigen terrein een oplaadpunt aan te leggen? Bijvoorbeeld in uw garage of op uw oprit? Dan kunt u voor de aanleg een subsidie aanvragen bij de Stadsregio Rotterdam. De subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro en kan worden aangevraagd door particulieren en bedrijven.  Voor meer informatie over de subsidieregeling laadpalen op eigen terrein klik hier.