Regionale klimaatagenda

In de regionale klimaatagenda werken de gemeenten van de stadsregio Rotterdam samen aan een forse reductie van CO2. Het doel is om in 2025 40% minder CO2 uit te stoten vergeleken bij 1990.

Hiertoe worden 15 samenwerkingsprojecten uitgevoerd die energieverspilling tegengaan en duurzame energiebronnen benutten. Het project ‘Stimuleren energiebesparende maatregelen bedrijven’ is één van de projecten van de regionale klimaatagenda. Doelstelling van het project is ondernemers bewust te maken over energiebesparing en duurzame energie, het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van energiebesparende maatregelen en duurzame energie tussen ondernemers (van ondernemer tot ondernemer).  

Bedrijven worden ondersteund door middel van bedrijvenbijeenkomsten. Daarnaast biedt de stadsregio Rotterdam kosteloos twee instrumenten aan namelijk het startersabonnement van de Milieubarometer en de online milieuwijzer Kansen bij Verkassen scan. Ga aan de slag via www.energieloket.nl en klik op ‘Energieloket Stadsregio Rotterdam’ en vervolgens op de tab ‘In mijn bedrijf’.